Обучение На Котки

Как да социализирате котката си

Какво е социализация на котки? Социализацията на котки е процес на развиване на доверие към вашата котка и привикването й към хора и други животни в домашната среда. Котка, която не е социализирана, може да бъде плаха, недоверчива, уплашена или агресивна. Добре социализираната котка е по-вероятно да бъде любяща, доверчива, привързана и добре възпитана. Това е особено

Как да социализирате котката си

Какво е социализация на котки? Социализацията на котки е процес на развиване на доверие към вашата котка и привикването й към хора и други животни в домашната среда. Котка, която не е социализирана, може да бъде плаха, недоверчива, уплашена или агресивна. Добре социализираната котка е по-вероятно да бъде любяща, доверчива, привързана и добре възпитана. Това е особено